Medicijnen over? Lever ze in bij uw apotheek

Gepubliceerd op 19 oktober 2021

Medicijnen over die u niet meer gebruikt of zijn ze over de datum? Lever ze in bij uw apotheek! Tijdens de "week van ons water" vragen wij met apotheken, zorgverleners en andere partijen extra aandacht voor het inleveren van medicijnen, zodat deze worden verwerkt op een manier die veilig is voor het milieu.

Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Dit omdat de medicijnresten na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken.

Breng daarom altijd ongebruikte medicijnen terug naar de apotheek of milieustraat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Inzamelactie

Tijdens de Week van Ons Water van 16 tot 31 oktober vragen we samen met geneesmiddelenbedrijven, apotheken en alle partners in de zorg éxtra aandacht voor het inleveren van medicijnen met een landelijke inzamelweek. We roepen alle Nederlanders op om ongebruikte medicijnen in te leveren bij hun apotheek. Overleg daarnaast met het apotheekteam over je medicijngebruik, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat medicijnen minder vaak overblijven.

Levert u uw ongebruikte medicijnen in?

Verwijder dan het doosje en etiket met uw persoonlijke gegevens. Vloeibare medicijnen ook inleveren.

Voor meer informatie, kijk op www.onswater.nl/medicijnresten.