Slimme stuw moet zorgen dat Wierden droge voeten houdt

Gepubliceerd op 13 december 2021

Vandaag, maandag 13 december, is onder toeziend oog van  burgemeester Doret Tigchelaar van de gemeente Wierden en dagelijks bestuurslid Hans van Agteren van waterschap Vechtstromen de slimme stuw geplaatst in de Wierdense Aa.

Deze stuw zorgt bij extreme regen voor minder wateroverlast in de wijk Plan Oost. Het plaatsen van de stuw is een belangrijke mijlpaal in dit gezamenlijke project van het waterschap en de gemeente. Om deze samenwerking nog wat extra kracht bij te zetten werd vandaag ook de wateragenda getekend door de bestuurders.

Wadi’s in Plan Oost

Het aanleggen van de stuw bij de Wierdense Aa maakt onderdeel uit van Plan Oost. Deze wijk is kwetsbaar bij extreme regenval: het water kan dan moeilijk weg en dat zorgt voor wateroverlast in de wijk. Met de aanleg van de stuw wordt de overlast verminderd. Daarnaast worden in meerdere plekken in Plan Oost wadi’s aangelegd die het overtollige regenwater opvangen. Het regenwater dat van de daken via de regenpijpen in het riool stroomt, wordt afgekoppeld en in de wadi’s geleid waardoor het langzaam in de grond kan wegzakken.

Slimme Stuw

De stuw die in Wierden wordt aangelegd is een ‘slimme stuw’. In het najaar van 2010 werd de aanleg van de Wendel afgerond en de Wierdense Aa op de Wendel aangesloten. Sindsdien komen er regelmatig hoge waterpeilen in de Wierdense Aa voor doordat tijdens hevige regenval er het water van de Wendel instroomt. Als gevolg daarvan werd de afwatering van wijk Oost belemmerd waardoor het water in de wijk langer op straat bleef staan. Door de bouw van twee geautomatiseerde stuwen in de Wierdense Aa en deze slim te sturen kan het water van de Wendel niet meer terugstromen in de Wierdense Aa en het riool.

Zelf aan de slag

Om de projecten in Plan Oost mogelijk te maken, hebben het waterschap en de gemeente geld ontvangen van het Rijk en de provincie Overijssel. Dit is essentieel om dit soort grote werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Naast de maatregelen in de openbare ruimte zetten het waterschap en de gemeente zich in om inwoners in Plan Oost te activeren om ook zelf aan de slag te gaan om wateroverlast te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door de regenpijp aan te sluiten op een regenton of de tuin te vergroenen. Kijk voor tips en inspiratie op www.groenblauwtwente.nl.