Persleiding Gramsbergen gerepareerd

Gepubliceerd op 25 januari 2023

Update 25 januari 2023

De breuk in de persleiding in Gramsbergen is gerepareerd. De leiding is weer op druk gezet en in gebruik genomen. Daarmee stopt ook het vrachtwagentransport van het rioolwater richting de zuivering in Coevorden. Wel kan er nog enige tijd overlast zijn voor het verkeer, omdat er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De herstelwerkzaamheden zullen nog tot en met vrijdag duren.

23 januari 2023

In Gramsbergen is een breuk ontstaan in een persleiding van het riool, ter hoogte van de T-splitsing De Hoge Esch en De Oostermaat. Het waterschap is bezig om de breuk te repareren. Het kan zijn dat de breuk en de reparatie overlast veroorzaken. Zoals verkeersoverlast door wegafzettingen, lawaai door werkzaamheden en geuroverlast door het vrijgekomen rioolwater. Het is nog niet duidelijk hoelang de werkzaamheden zullen duren.

Omdat de persleiding niet meer werkt en de afvoer van rioolwater door moet gaan, zal het rioolwater worden afgezogen bij rioolgemaal Gramsbergen en vandaar door vrachtwagens naar de zuivering in Coevorden worden gebracht. De vrachtwagens zullen ook ‘s nachts rijden. Dit kan enige overlast veroorzaken.

Wij houden u op de hoogte via onze website en sociale media kanalen.

Update 24 januari 2023

De vrachtwagens rijden ook 's nachts. Deze route is een andere route dan overdag.

Hiernaast in de afbeelding is in zwart de persleiding in Gramsbergen. In de cirkel bevindt zich de breuk. De rode stippellijn is de route van de vrachtwagens.

Afbeelding 1. Route vrachtwagens overdag: via De Hoge Esch, De Ooster Esch, De Esch, De Anerdijk en De Vaart.

Afbeelding 2. Route vrachtwagens 's nachts: via de Oostermaatsteeg, De Hoge Esch, De Oostermaat, De Anerdijk en De Vaart.


Afbeelding 1: Plattegrond Gramsbergen, route overdag

Afbeelding 2: Plattegrond Gramsbergen, route 's nachts