‘BluElephant’ overgedragen aan Saxion


Op woensdag 1 februari 2023 wordt de ‘BluElephant’ overgedragen aan Hogeschool Saxion in Enschede door waterschap Vechtstromen en Jotem water solutions. Het is het eerste prototype van een kleine innovatieve zuivering, die afvalwater schoonmaakt voor hergebruik. Saxion gaat de BluElephant gebruiken om het toiletwater van 1 van haar gebouwen (Wolvekamp) te zuiveren, zodat het direct hergebruikt kan worden voor toiletspoeling. Aanvullend onderzoeken Saxion en haar partners hoe zij het systeem robuuster en betrouwbaarder kunnen maken en hoe de waterkwaliteit met aanvullende zuiveringsstappen verhoogd kan worden tot drinkwaterkwaliteit.

De BluElephant wordt zo genoemd door zijn bijzondere vorm en zijn kleur, deze unieke vorm is te danken aan design engineer Rob van Opdorp. De slimme en kleine afvalwaterzuivering, ontworpen door Jotem water solutions en Rob van Opdorp Product-Designs, maakt gebruik van membraanfilters en UV-desinfectie. Het compacte apparaat kan goed worden ingezet in kleinere woonwijken, in het buitengebied of bij evenementen. Ook voor campings en jachthavens biedt het mogelijkheden en militairen kunnen hem meenemen in het veld of wanneer ze uitgezonden worden naar verre landen. Op termijn kan het een duurzame aanvulling zijn op de grote, centrale zuiveringen om lokaal water hergebruik mogelijk te maken zonder dat geïnvesteerd hoeft te worden in uitgebreide transportleidingsystemen.

Innovatie initiatieven

‘Het is mooi om te zien hoe verschillende partijen elkaar versterken bij het zoeken naar oplossingen voor (afval)waterzuivering en waterkwaliteit.’ De verdere ontwikkeling en uitrol van de BluElephant is mede gefinancierd door het Vechtstromen Innovatiefonds en wordt geregisseerd vanuit een adviesraad, waarin vertegenwoordigers zitten van waterschap Vechtstromen, Jotem water solutions, de Koninklijke Landmacht, World Waternet, Rob van Opdorp Product-Designs én Hogeschool Saxion – lectoraat International Water Technology.

Praktijkervaring op het Klimaatplein

Eén van de toepassingen, waarvoor het gezuiverde water van de BluElephant gebruikt gaat worden, is het leveren van veilig water voor het Saxion Klimaatplein in tijden van onvoldoende neerslag. Het Klimaatplein zal medio 2023 voor het hoofdgebouw van Saxion gerealiseerd worden om een klimaatbestendige omgeving te realiseren. Het verhard oppervlak wordt rekening houdend met de functie als entree geminimaliseerd, terwijl het waterbergend vermogen en de groene uitstraling gemaximaliseerd worden.

Duurzame ontwikkelingen

De BluElephant maakt onderdeel uit van het nieuwe Waterlab van Saxion lectoraat International Water Technology, waar de betrokken partners samen met onderzoekers en studenten van Saxion nieuwe zuiveringstechnieken ontwikkelen en testen. Naast het directe hergebruik van toiletwater onderzoekt het Waterlab ook hoe overtollig grondwater en regenwater gezuiverd wordt tot drinkwaterkwaliteit, waarbij het geproduceerde water door Saxion wordt hergebruikt voor toiletspoeling en als proceswater in haar onderzoekslaboratoria. ‘Mooie, duurzame ontwikkelingen die zowel gebruikt zullen worden voor onderwijs en onderzoek, maar ook voor normaal gebruik om ervaring op te doen en om te dienen als demo-installaties voor de buiten(landse)wereld.’

Uitnodiging

De overdracht van de BluElephant vindt plaats op woensdag 1 februari 2023 van 9.00 tot 10.30 uur bij het gebouw van Saxion aan de Trompweg in Enschede (zijde Parkweg).
Aanwezig zijn onder meer Peter van Dam, academie directeur Saxion; Erik Lievers, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen; Rob Borgerink, directeur en Roy Rosink, process design engineer, beide van Jotem water solutions en Harry Futselaar, professor International Water Technology aan Saxion.

Media zijn welkom bij de opening.
Mocht u aanwezig willen zijn, dan wordt een korte aanmelding via 085-0659422 gewaardeerd.