Beoogd dagelijks bestuur Vechtstromen bekend

Gepubliceerd op 8 juni 2023

De fracties BBB, CDA, VVD en Ongebouwd willen het nieuwe dagelijkse bestuur (DB) vormen van Vechtstromen en gaan daarmee uitvoering geven aan het brede bestuursakkoord dat eerder al is vastgesteld. Dit is de uitkomst van de formatiegesprekken die de afgelopen periode door alle fracties in ons algemeen bestuur (AB) zijn gevoerd met de formateur Piet Zoon. Het advies zal woensdagavond 14 juni worden toegelicht in een AB-vergadering van ons waterschap.

Op 31 mei stelde het AB al unaniem het bestuursakkoord vast: ‘Noaberschap verbindt - Samen op koers naar een duurzame toekomst’. In dit bestuursakkoord wordt uitgesproken dat het nieuwe algemeen bestuur kiest voor een benadering gericht op samenwerking. Er is daarin veel aandacht voor gebiedsgericht werken met én voor de inwoners. Gezamenlijk moeten de krachten gebundeld worden om de komende jaren stevige resultaten te boeken op de grote opgaven die voor ons liggen. Innovaties zijn van groot belang om deze opgaven te realiseren en betaalbaar te houden. Daarbij wordt een voorzichtige financiële koers gevaren, want ook voor ons waterschap zijn de kosten het afgelopen jaar flink gestegen.