Woensdag 15 november vergaderingen commissies algemeen bestuur

Gepubliceerd op 9 november 2023

Woensdag 15 november 2023 vergadert de Opgavegerichte commissie van 09.00 tot 11.00u. en de Commissie financiën en beleidsuitvoering van 11.15 – 12.30u. (deel 1) en van 13.30 – 16.15u. (deel 2). De vergaderingen worden gehouden in het waterschapshuis in Almelo en zijn live via de website te volgen.

Op de agenda's staan de volgende onderwerpen

Adviserend en opiniërend ter voorbereiding op besluitvorming door het algemeen bestuur.

Opgavegerichte commissie

 1. Inwerkingtreding / implementatie Omgevingswet
 2. Waterschapsverordening
 3. Onderhoudskeur
 4. Eerste wijziging Inspraak- en participatieverordening
 5. Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019
 6. Tweede wijziging DelegatiebesluitZienswijze begroting Het Waterschapshuis

Commissie financiën en beleidsuitvoering

 1. Verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden AOW-gerechtigden
 2. Bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) en Tweede begrotingswijziging 2023
 3. Programmabegroting 2024 – 2027
 4. Belastingverordeningen 2024
 5. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
 6. Toestemming toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT
 7. Voortgangsrapportage PRAUT– 4 (procesautomatisering), oktober 2023
 8. Informatie en keuzes Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

De volledige agenda met bijbehorende stukken en de uitzendingen van deze vergaderingen zijn te vinden via de bestuurspagina.


Opgavegerichte commissie

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering