Vergadering algemeen bestuur 29 november

Gepubliceerd op 16 november 2023

Op woensdag 29 november om 19.30 uur vergadert ons algemeen bestuur. In deze vergadering worden onder andere de programmabegroting 2024 – 2027 en de belastingverordeningen 2024 besproken. De vergadering wordt gehouden in de Vechtzaal van het waterschapshuis te Almelo. Dit is een openbare vergadering die u kunt bijwonen of digitaal kunt volgen via een livestream. Voor belangstellenden wordt van 18.45 – 19.15 uur een programma Gast van het waterschapsbestuur georganiseerd.

Agendaonderwerp

In deze vergadering worden de volgende agenda punten besproken;

  • Instellen commissie geloofsbrieven invulling opengevallen plaats algemeen bestuur voor Water Natuurlijk.
  • Besluit toelating lid algemeen bestuur.
  • Afscheid en installatie lid algemeen bestuur voor de fractie Water Natuurlijk.
  • Programmabegroting 2024 – 2027
  • Belastingverordeningen 2024

Daarnaast zijn er verschillende hamerstukken op de agenda ter vaststelling.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Vechtzaal van ons kantoor te Almelo. Daarnaast kunt u deze vergadering volgen via onze livestream, algemeen bestuur 29 november 2023. Daar vindt u ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Gast van het waterschap

Voor belangstellenden wordt van 18.45 – 19.15 uur een programma Gast van het waterschapsbestuur georganiseerd.

U ontvangt een korte toelichting op het waterschap, het bestuur en de agenda van deze vergadering.

Aanmelden kan tot uiterlijk 26 november door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl


Direct naar de vergadering met stukken