Sterke stromingen, kanoën ten zeerste afgeraden

Gepubliceerd op 17 november 2023

Het kan misschien aantrekkelijk en avontuurlijk lijken om nu te gaan kanovaren op de Dinkel, de Regge of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied. Door de aanhoudende neerslag is de bodem verzadigd en zijn de waterstanden hoog. Door het hoge water ontstaat snellere afvoer en ontstaat in sommige situaties dat, met name de Dinkel, het woest kolkende rivieren worden. Dit zorgt voor een levensgevaarlijke situatie voor kanovaarders. Wij adviseren dan ook met klem om niet het water op te gaan.

We krijgen op dit moment vragen van kanovaarders of het is toegestaan om met een kano de Dinkel, de Regge of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied op te gaan. Dit raden wij ten zeerste af. Door het hoge water en de snelle afvoer kan het zijn dat deze veranderen in woest kolkende rivieren. Dit is met name het geval op de Dinkel. Dit levert levensgevaarlijke situaties op. Veel bruggen over de Dinkel zijn niet meer onderdoor te varen, waardoor een kanovaarder door de sterke stroming onder de brug gezogen kan worden. Ook takken en zwerfafval kunnen in deze stroming gevaarlijke situaties opleveren.

Regels voor varen

Voor het varen op oppervlaktewater gelden regels. Dit is in het belang van omwonenden, natuur en landbouw, maar ook voor uw eigen veiligheid. Daarnaast is er een vergunningplicht voor het varen op de Dinkel en Regge.