Vechtstromen sluit overeenkomsten met systeemintegrators

Gepubliceerd op 26 januari 2024

In het kader van de geplande uitrol van nieuwe procesautomatisering (PA) bij de zuiveringen, zijn op dinsdag 23 januari 2024 overeenkomsten afgesloten met drie systeemintegrators: Moekotte, Hollander Techniek en ICT Automatisering. Namens Vechtstromen zijn de overeenkomsten ondertekend door Jos Jogems, programmaleider Waterketen.

Extra capaciteit nodig

Na een succesvolle afronding van de pilot in Sleen, zal bij de zuiveringen worden gestart met de uitrol van de nieuwe procesautomatisering. Samen met het cluster Operationele Techniek (OT) van Vechtstromen zullen de werkzaamheden gerealiseerd worden. Omdat is voorzien dat er te weinig capaciteit in huis is voor alle engineeringswerkzaamheden gaat Vechtstromen gebruik maken van de capaciteit van de markt. Na een tender in 2023 zijn de bovengenoemde systeemintegrators geselecteerd die de gewenste capaciteit kunnen leveren.

Siemens levert het systeem

De procesautomatisering is opgebouwd vanuit de functionele wensen van de beheerder van primaire- en ondersteunende processen. Het bestaat uit meerdere onderdelen en is gekoppeld aan componenten en instrumentatie in het veld, en aan bovenliggende systemen.

Systeemleverancier voor de nieuwe procesautomatisering is Siemens Nederland N.V., waarmee al eerder in vervolg op een Europese aanbesteding in 2022 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Het beoogde PA-systeem is PCS neo.

Start werkzaamheden

Naar verwachting starten de werkzaamheden medio 2024.