Update - Inlaten vanuit Twentekanaal nog steeds gesloten

Gepubliceerd op 28 juni 2024

In het Twentekanaal zijn verhoogde concentraties HCH (hexachloorcyclohexaan) gemeten. Al onze inlaten vanuit het Twentekanaal naar ons watersysteem staan daarom dicht. Hierdoor kunnen de waterpeilen in de achterliggende gebieden dalen. We onderzoeken de mogelijkheden om eventuele schade te beperken en houden in het gebied nauwlettend de situatie van de watergangen in de gaten.

Het is nog onduidelijk waardoor de concentratie HCH in het Twentekanaal is verhoogd. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo zoeken samen naar de oorzaak en bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om de verhoogde concentraties terug te dringen.

Alle inlaten gesloten

Alle inlaten naar ons watersysteem vanuit het Twentekanaal zijn op dit moment gesloten, om de HCH uit ons watersysteem te houden. Omdat er nu geen water wordt ingelaten en er door de huidige weersomstandigheden wel water verdampt, kunnen de waterpeilen in de achterliggende gebieden lager zijn of lager worden dan normaal. Medewerkers van het waterschap monitoren de situatie en houden in het gebied nauwlettend de toestand van de watergangen in de gaten.

Lindaan

HCH (Lindaan) is een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het maximale jaargemiddelde voor de HCH-waarde vanuit de kaderrichtlijnwater is 0,02 microgram per liter (ug/l). De maximale acute waarde is 0,04 ug/l. HCH is giftig voor waterorganismen, wordt langzaam afgebroken en stapelt zich in de voedselketen (vooral bij vis). Ten opzichte van andere pesticiden heeft HCH een hogere oplosbaarheid en is vluchtiger. Deze eigenschappen maken dat HCH zich makkelijk kan verspreiden. Sinds 2009 is het verboden om Lindaan te produceren en te gebruiken.