Enquete samen leven met water vanuit noaberschap

Gepubliceerd op 8 juli 2024

Op 18 juni, 2 en 3 juli vonden gespreksavonden plaats. Het thema van de avonden was ‘Samen leven met water vanuit noaberschap’. Dit heeft ons mooie nieuwe inzichten gegeven. Naast de gesprekken die tijdens de drie gespreksavonden zijn gevoerd, is er een enquête beschikbaar. Wilt u deze invullen? Hiervoor vragen wij een paar minuten van uw tijd.

Als waterschap werken wij dagelijks aan schoon, veilig en voldoende water. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant en dier. Klimaatverandering en nieuwe wet- en regelgeving vormen echter extra uitdagingen om dit ook in de toekomst goed blijven doen. We werken graag samen met inwoners en partners aan deze opgave en hechten veel waarde aan een sterke verbinding met de omgeving. Voor deze verbinding gebruiken wij de term ‘noaberschap'.

Samen leven met water vanuit noaberschap. Hoe doen we dat?

Op 18 juni, 2 en 3 juli vonden gespreksavonden plaats. Het thema van de avonden was ‘Samen leven met water vanuit noaberschap’. Naast ontmoeten en verbinden spraken bestuursleden en inwoners samen over het belang van noaberschap, welke rol het waterschap hierin kan innemen en op welke manier aanwezigen willen participeren. Iedere avond heeft ons mooie nieuwe inzichten gegeven. En de opbrengst van de drie avonden samen vormt, samen met de ideeën van ons algemeen bestuur over noaberschap en participatie, de basis voor onze visie op noaberschap. De oplevering van de visie staat gepland voor najaar 2024.

Wat vindt u van noaberschap?

Naast de gesprekken die tijdens de drie gespreksavonden zijn gevoerd, zijn we ook erg benieuwd naar wat u precies onder noaberschap verstaat. Uw ideeën en wensen vernemen we dan ook graag.

Het kan ons de komende jaren helpen bij het maken van keuzes tijdens ons werk aan de drie grote wateropgaven ‘klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid’.

Mogen we een paar minuten van uw tijd vragen voor het invullen van deze enquête? Heel fijn als u hier uw medewerking aan wilt verlenen. Bij voorbaat veel dank.