Vergadering algemeen bestuur 10 juli

Gepubliceerd op 9 juli 2024

Op woensdag 10 juli vergadert ons algemeen bestuur. In verband met de Halve finale van het EK-voetbal waarin Nederland het tegen Engeland opneemt zijn de tijden van deze vergadering aangepast. De vergadering wordt gehouden van 17.30 t/m 20.30 uur in de Vechtzaal van het waterschapshuis te Almelo. Dit is een openbare vergadering die u kunt bijwonen of digitaal kunt volgen via een livestream.

Agendaonderwerp

In deze vergadering worden de volgende agenda punten besproken;

  • Kaderrichtlijn Water onderdeel waterketen
    a. Voorkeurscenario verbetering rioolwaterzuiveringen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water
    b. Invulling protocol complexe projecten voor KRW waterketen
  • Meerjarenverkenning 2025 – 2034

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Vechtzaal van ons kantoor te Almelo. Daarnaast kunt u deze vergadering volgen via onze livestream, algemeen bestuur 10 juli 2024. Daar vindt u ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Komende bestuursvergaderingen

  • woensdag 23 oktober

  • woensdag 27 november


Direct naar de vergadering met stukken