Energiefabriek Hengelo: de laatste loodjes…


Van poep zoveel mogelijk stroom maken. Dat is wat de Energiefabriek van waterschap Vechtstromen in Hengelo doet. Als de Energiefabriek helemaal 'af' is, wordt de eigen rioolwaterzuivering in Hengelo van energie voorzien plus nog eens 3.500 huishoudens.

Ook hoeft er veel minder slib, het restproduct van het zuiveringsproces, afgevoerd te worden. De realisatie van de Energiefabriek begon in 2014 en wordt naar alle waarschijnlijkheid eind 2020 afgerond. “We zijn volop aan de slag met de zogenaamde laatste loodjes van dit duurzame en innovatieve hoogstandje”, aldus projectmanager Hugo Borger. Ook in deze bijzondere tijden.

Snelkookpan

In de eerste fase van de bouw van de Energiefabriek lag de focus op het bouwen van een grote snelkookpan, de zogenaamde THD-reactor. Bacterieslib, het restproduct van het zuiveringsproces, wordt hierin gekookt via Thermische Druk Hydrolyse. Hierdoor hoeft er minder slib afgevoerd te worden. Scheelt toch zo'n vijfhonderd vrachtwagens per jaar. In de tweede fase, afronding dit jaar, wordt de Energiefabriek verder uitgebouwd om het slib van 20 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Vechtstromen te kunnen verwerken tot 20.000 kuub biogas per dag, waarmee 16 miljoen kWh elektriciteit wordt geproduceerd.

Laatste loodjes

Een groot projectteam houdt zich samen met de aannemers bezig met de bouw. “We zitten nu op de piek van de werkzaamheden en door Corona zijn de bouwwerkzaamheden een stuk ingewikkelder geworden. Gezondheid van alle betrokkenen staat voorop en aan de hand van de RIVM-richtlijnen werken we door. Maar dat vraagt uiteraard wel meer tijd”, aldus Borger. “Ook zijn we tegen een aantal tegenvallers aangelopen door bijvoorbeeld hogere aanbestedingsprocedures”.

Binnen acht jaar en vier maanden terugverdiend

De bouw van de Energiefabriek is een langdurig project met een budget van € 31,5 miljoen. “Voor de laatste loodjes binnen dit innovatieve project vragen we ons algemeen bestuur om het budget te verhogen met € 750.000. Hiermee verdienen we onze totale investering in acht jaar en vier maanden terug”, aldus Borger. Het is echter niet ondenkbaar dat het project de komende tijd tegen vertraging oploopt. Bijvoorbeeld omdat werkzaamheden niet veilig genoeg kunnen worden uitgevoerd of omdat materialen, afkomstig uit het buitenland, niet geleverd kunnen worden. De laatste loodjes zijn mooi en ook zwaar. Als dit project is afgerond heeft de regio er een duurzaam en innovatief hoogstandje bij!


Meer informatie over dit innovatieve project?

Energiefabriek