Samen kampioen water vasthouden worden

Gepubliceerd op 25 april 2020

Vandaag is het NOS journaal op bezoek geweest bij Vechtstromen. Als onderdeel van een grotere reportage, wilden ze graag weten of we ook droogtemaatregelen nemen samen met grondeigenaren, natuurbeheerders, agrariërs en ondernemers.

Nettie Aarnink liet, als voorbeeld, zien hoe we met diverse partners een kleine, duurzame, betaalbare stuw aan het ontwikkelen zijn voor in de kleine watergangen. Daar begint de droogte en daar wil je er ook meteen wat aan doen door water vast te houden. Van de 25.000 kilometer watergang in ons werkgebied is maar een vijfde in eigendom van Vechtstromen, dus moeten we samen met alle partners aan de slag om kampioen water vasthouden te worden. De uitzending is vanavond.


Nettie Aarnink in gesprek met NOS bij experimentele kleine stuw