Duiker verbindt oude en nieuwe gracht


Op woensdag 1 juli openden dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen en wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden de afsluiter van de duiker tussen de bestaande Coevorder grachten en de nieuwe gracht.

Betere doorstroming en waterkwaliteit

De nieuwe gracht ligt aan de Holwert-zijde van het stationsplein, op een plek die vroeger deel was van de oorspronkelijke stervormige gracht rondom de stad Coevorden. De gracht staat ook in verbinding met het kanaal Coevorden-Zwinderen. Door de korte verbindingen kunnen de grachten binnen korte tijd van vers water worden voorzien. Dit zorgt voor een betere doorstroming en waterkwaliteit. Tevens wordt er water vanuit de nieuwe gracht via een pomp naar de fontein en de plantenbakken rondom de tunnel geleid.

Financiële bijdrage waterschap Vechtstromen

De gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen hebben bij de realisatie nauw samengewerkt. Vechtstromen leverde in totaal een bijdrage van 1 miljoen euro aan dit project. Het beheer van de gracht wordt uitgevoerd door Vechtstromen.

De aanleg van de gracht maakt deel uit van de herinrichting van het stationsgebied in de stad Coevorden.

Coevorder grachten

Een groot deel van het water in Zuidoost Drenthe komt uit in de Coevorder grachten. Eerder al werd de doorstroming onder de Bentheimerbrug verbreed. Dit is een verbetering voor de waterafvoer in tijden van hoogwater.