Bevorderen van biodiversiteit en kunst


Rijksmuseum Twenthe heeft eind mei samen met waterschap Vechtstromen langs de oever van de Deurningerbeek bij Hertme een akker met wedeplanten ingezaaid. Rijksmuseum Twenthe en kunstenaar Claudy Jongstra willen met dit wede-project het publiek de rijkdom en mogelijkheden van oude, inheemse verfplanten laten zien én biodiversiteit bevorderen. Dit laatste was voor Vechtstromen een belangrijke reden om aan te sluiten bij het project.

Biodiversiteit en waterschapswerk

Vanuit de rol van waterbeheerder, die zorgt voor voldoende veilig en schoon water, onderschrijven we het belang van biodiversiteit. Het waterschap ontplooit verschillende initiatieven om biodiversiteit te vergroten, zoals het inzaaien van bloemmengsels, gedifferentieerd maaibeheer en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en visvriendelijke gemalen. Daarnaast werken we met livinglabs (proeftuinen) innovatief samen met diverse partners op allerlei onderdelen van het waterschapwerk. Het wede-project is een voorbeeld van.

Wede

Wede werd eeuwen geleden op grote schaal verbouwd in Europa vanwege de indigo, de kostbare blauwe verfstof die eruit werd gewonnen. Met de ontdekking van de zeeroute naar India, eind 15de eeuw, kwam er een veel betere leverancier van de verfstof beschikbaar, namelijk de Indigofera. De komst van de Indiase indigo luidde het einde in van de Europese wedeteelt. Tegenwoordig is wede in Nederland zeer zeldzaam.


Meer informatie over dit project vindt u op