Samen aan de slag voor een klimaatrobuust Vechtdal


De bestuurlijk partners van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht hebben in de afgelopen weken ingestemd met het herziene masterplan Ruimte voor de Vecht. In dit masterplan staat de toekomstvisie van het Vechtdal beschreven.

Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid bij Vechtstromen, is trots op deze mijlpaal: “de samenwerking met dertien partners binnen het programma Ruimte voor de Vecht is uniek te noemen. Er zijn in de afgelopen jaren veel ontwikkelingen en opgaven op ons af gekomen en daarom was het tijd voor een nieuwe versie van het masterplan. Ik ben trots dat we daarmee nieuwe stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van het Vechtdal.”

Masterplan Ruimte voor de Vecht

Het programma Ruimte voor de Vecht bestaat al ruim 10 jaar. Verschillende overheden en maatschappelijke organisaties werken hierin samen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het Vechtdal. Het masterplan dat in 2009 is opgesteld heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan een klimaatrobuust Vechtdal, waarbij de Vecht veel bestendiger is geworden tegen de effecten van klimaatverandering. In de afgelopen periode is gewerkt aan een geactualiseerde versie van het masterplan. Dit plan richt zich op 4 pijlers:

  1. Klimaatadaptatie & waterveiligheid
  2. Natuurontwikkeling & verbeteren biodiversiteit
  3. Verduurzaming van de landbouw & sociaaleconomische ontwikkeling
  4. Duurzaam gastheerschap & aantrekkelijke leefomgeving

Samen werken aan de Vecht

De doelen in het Masterplan Ruimte voor de Vecht bieden nieuwe kansen voor bewoners en inwoners uit het Vechtdal. Het einde van de werkzaamheden in het Vechtdal is dan ook nog niet in zicht. “Samen met inwoners en gebiedspartners werken we in de komende jaren verder aan de ontwikkeling van een klimaatrobuust Vechtdal”, besluit Wim Stegeman.

Meer informatie

Het geactualiseerde masterplan is te vinden via de website van Ruimte voor de Vecht. Daarnaast verscheen er onlangs een artikel in het magazine Nieuwe Oogst waarin dagelijks bestuurslid Wim Stegeman en projectmanager Peter van den Akker uitleggen welke werkzaamheden we op dit moment doen in het Vechtdal en welke er in de toekomst nog plaats zullen vinden.