Rapport kanaal Almelo de Haandrik verschenen


Langs Kanaal Almelo de Haandrik heeft een groot aantal mensen te kampen met schade aan hun huis. Om te achterhalen wat de oorzaak van de schades is, is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Op dinsdag 26 mei heeft de onafhankelijke deskundigencommissie het onderzoeksrapport en haar advies met aanbevelingen over een aanpak, overhandigd aan de provincie Overijssel. Gedeputeerde Bert Boerman nam het rapport in ontvangst. Vanwege de maatregelen rondom corona was het niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te organiseren. De toelichting op het onderzoeksrapport werd daarom live uitgezonden via internet.


De onderzoeksresultaten zijn te raadplegen via: