Wereld Toilet Dag: wat jij kan doen voor schoon water


Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland. Al heel veel waterbazen doen dat!

Zij spoelen alleen ‘de 3 p’s’ door de wc: poep, plas en (wc-)papier. En spoelen geen vochtige doekjes, tampons, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet door de wc of gootsteen. Want deze materialen zijn moeilijk uit rioolwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in de riolering of bij gemalen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit! Weten wat jij kan doen voor schoon en voldoende water? Kijk op www.vechtstromen.nl/waterkwaliteit!

Rioolwaterzuiveringen

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het rioolstelsel en waterschappen voor het zuiveren van rioolwater. Het water dat via gootstenen, doucheputjes en toiletten wordt weggespoeld, komt in Nederland uiteindelijk terecht bij 1 van de 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het gebied van ons waterschap zijn dat er 23. Jaarlijks zuiveren de waterschappen bijna 2 miljard m3 rioolwater, zodat het weer terug kan naar de rivieren en beken. Uit het rioolwater winnen de waterschappen bovendien energie en grondstoffen terug, zoals bijvoorbeeld op de Energiefabriek in Hengelo.

Wereldwijd

Gesteund door de Verenigde Naties wordt op Wereld Toilet Dag aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Wereldwijd beschikken 2,4 miljard mensen niet over normale sanitaire voorzieningen en de volksgezondheid. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree. Dat zijn per dag 2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen.