Nieuwe samenwerkingsagenda Oldenzaal en Vechtstromen

Gepubliceerd op 30 juni 2021

Op 30 juni ondertekenden wethouder Evelien Zinkweg-Ankone (gemeente Oldenzaal) en ons dagelijks bestuurslid Hans van Agteren bij de Stakenbeek de nieuwe samenwerkingsagenda. Gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen, de uitgangspunten op met name water en klimaat zijn sterk aan elkaar verbonden.

Deze nieuwe samenwerkingsagenda zorgt voor intensivering van de samenwerking, meer richting en betere afstemming tussen beide overheden. De afgelopen jaren zijn er diverse projecten, zoals bij de Stakenbeek, uitgevoerd om water vast te houden. Hierdoor wordt wateroverlast in lager gelegen gebied voorkomen en sparen we water voor droge periodes. Ook is de koppeling tussen de riolering en de rioolwaterzuivering, waar het vieze water van alle Oldenzalers wordt gezuiverd, verbeterd. Beide partijen zijn erg blij met deze nieuwe samenwerkingsagenda. Hierdoor kijken beide overheden samen verder vooruit en voortdurend naar toekomstige ontwikkelingen en projecten.

Door structureel samen te werken is er scherpte, betere afstemming en maken we samen meer mogelijk in Oldenzaal! Wij werken ook intensief samen met de 22 andere gemeenten in ons werkgebied. Hiermee zijn of worden ook samenwerkingsafspraken gemaakt die periodiek worden vernieuwd.