Gesprek met Duitse minister grensoverschrijdende samenwerking


Onder het motto "alleen gaat het sneller, samen kom je verder" hebben de drie Duitse Kreise en de drie Nederlandse Waterschappen in het drielandengebied bijna 10 jaar geleden de handen ineengeslagen om thema’s zoals klimaatadaptatie, overstromingsveiligheid, rampenpreventie, droogte en waterkwaliteit (bv. nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en vismigratie) en nutriabestrijding aan te pakken.

Tot de vijf partners van het platform, dat in 2012 van start is gegaan, behoren het Landkreis Grafschaft Bentheim, waterschap Vechtstromen, Kreise Borken, Kreize Steinfurt en het waterschap Rijn en IJssel.

In gesprek met Duitse minister

Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen en De Kreisrat van het Landkreis Grafschaft Bentheim Michael Kiehl hebben de succesvolle Duits-Nederlandse samenwerking van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) aan de Nedersaksische minister van Milieu Olaf Lies gepresenteerd. Dat deden ze tijdens een treinrit in de RB56 "Regiopa Express" op de spoorlijn van de Bentheimer Eisenbahn van Bad Bentheim naar Coevorden. Het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) heeft onder andere tot doel om gevolgen van de klimaatverandering over de grenzen heen gezamenlijk aan te pakken. Beide bestuurders informeerden de minister over de grensoverschrijdende uitdagingen en het belang benadrukt voor ondersteuning bij de aanpak voor het thema klimaatadaptatie, met name van Duitse zijde. Watergraaf Stefan Kuks: “Al 10 jaar lang werken Duitsland en Nederland in dit grensgebied succesvol samen. Het hoog water in 2010 op onder andere de Vecht en de Dinkel was aanleiding om die banden verder te versterken. Inmiddels werken we samen op diverse onderwerpen en leren we van elkaar. In maart 2021 werd de grensoverschrijdende intentieverklaring "Klimaatadaptatie" ondertekend. In de verklaring hebben de vijf platformpartners en ook het waterschap Drents Overijsselse Delta het prioritaire thema klimaatadaptatie van het GPRW ondertekend en daarmee bezegeld. Het gesprek met de Nedersaksische minister van Milieu Olaf Lies is hier een resultaat van. Een ander goed voorbeeld van de  samenwerking is de herinrichting van de Dinkel Losser/Gronau. Onze Duitse partners investeren mee in Nederland om water op te vangen en wateroverlast te voorkomen. Dat is uniek”.