Olielozing watergang Coevorden

Gepubliceerd op 16 juni 2021

In het binnenwater van Coevorden langs de Melkkade – Spoorsingel drijft een smal oliespoor over een lengte van ongeveer een kilometer.

We vermoeden dat de olie afkomstig is van een schip en doen verder onderzoek naar de herkomst. Omdat er in het water scheepvaart is met golfslag, is het leggen van oliebooms om de olie op te zuigen niet mogelijk. We verwachten echter dat de olie door de warme weersomstandigheden snel zal verdampen. Mocht u iets gezien hebben van de lozing, dan vragen wij u dit te melden bij waterschap Vechtstromen.