Waterschap werkt mee aan aardgasvrij maken Aalderinkshoek Almelo

Gepubliceerd op 6 oktober 2021

Een energieneutraal waterschap in 2030 en werken aan een energieneutrale regio in 2050, dat zijn onze stippen op de horizon. Binnen deze energietransitie werken gemeenten, woningcorporaties, provincies, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden samen aan een haalbaar en betaalbare verduurzaming van onze omgeving. Het samenwerkingsproces vindt voor een deel plaats in de regionale energie strategie (RES), en op lokaal niveau wordt gewerkt aan wijkuitvoeringplannen (WUP). Vechtstromen werkt ook mee in deze processen en draagt zo als gebiedsbeheerder bij aan de doelen uit het Nationale Klimaatakkoord.

Warmte halen uit water

Waterschappen zijn vanuit verschillende invalshoeken betrokken. Naast de rol van gebiedsbeheerder hebben waterschappen ook bruikbare bronnen. Uit water kan, net als uit de bodem en uit omgevingslucht, energie worden onttrokken met warmtepomptechnieken en bruikbaar worden gemaakt voor verwarming van gebouwen. Waterschappen hebben in veel situaties (wettelijke) zeggenschap over, maar in vrijwel alle gevallen belangen bij dit water. Het water is over het algemeen van zeer lage temperatuur, hierbij moet je denken aan ongeveer 10-15 graden Celsius. Het grote voordeel van lage temperatuurbronnen, zoals rioolwater, oppervlaktewater en het gezuiverde water uit rioolwaterzuiveringen, is dat deze in relatief ruime mate beschikbaar zijn en ook op lange termijn aanwezig zullen blijven. We noemen de inzet van deze bronnen ‘aquathermie’.

Aalderinkshoek Almelo aardgasvrij

Voor de wijk Aalderinkshoek in Almelo wordt momenteel gewerkt aan een wijkuitvoeringsplan zodat de wijk in 2030 aardgasvrij is of geschikt is gemaakt hiervoor ‘aardgasvrij-ready’. Rioolwaterzuivering Vissedijk ligt dicht bij deze wijk en zo is het gezuiverde water één van de mogelijke bronnen voor het verduurzamen van de wijk Aalderinkshoek. Deze optie is prominent maar ook andere bronnen zijn nog in beeld binnen het onderzoek.

Op 30 september ondertekende ons bestuurslid Hans van Achteren een GO-verklaring met gemeente, woningbouwcorporaties en Cogas. In de GO-verklaring zijn afspraken over de doelen en de samenwerking beschreven.

Bestaande technologie en nieuwe inzet

De inzet van aquathermie voor het verwarmen van de gebouwde omgeving vindt al plaats in het land, maar is nog vrij nieuw en op onderdelen innovatief te noemen. Aquathermie heeft landelijk een grote potentie en kan een substantiële bijdrage leveren in de energietransitie. Wij spannen ons in om de lokale kansrijke bronnen in beeld te brengen en te verbinden aan kansrijke projecten.

Duurzame doelen

De ontwikkeling van aquathermie helpt ons bij het realiseren van de energieneutraliteitsdoelstelling voor 2030. Het ondersteunen van anderen helpt bij het bereiken van dat doel, maar uiteraard ook eigen verduurzamingsprojecten. Op de rioolwaterzuivering Vissedijk wordt op dit moment op bescheiden schaal al aquathermie toegepast. Het nieuwe bedrijfsgebouw wordt namelijk met een warmtepomp verwarmd met als bron gezuiverd rioolwater.

Leren van ervaringen

Deelnemen in het proces voor Aalderinkshoek helpt om de kansen te verkennen én om vragen en onzekerheden boven tafel te krijgen. Zowel landelijk als binnen ons waterschap moeten nog veel vragen worden onderzocht en beantwoord. Het gaat daarbij om onderwerpen die op vlak van techniek, wetgeving, contractvorming en beheer kunnen liggen. Hiervoor putten we ook uit landelijke ervaringen. Het aangaan van de samenwerking voor Aalderinkshoek helpt om een beter beeld te krijgen bij welke rol Waterschap in de eindsituatie kan, mag en wil nemen en hoe aquathermie in de toekomst in te zetten in meer wijken, dorpen en steden in ons gebied.