Samenwerkingsovereenkomst tussen de Risk Factory Twente en Vechtstromen

Gepubliceerd op 30 september 2021

Vanmorgen tekenden burgemeester Gerritsen van de gemeente Almelo en ons db-lid Hans van Agteren de samenwerkingsovereenkomst tussen de Risk Factory Twente en ons waterschap.

Daarmee is bestuurlijk de samenwerking gestart tussen de Risk Factory Twente en ons waterschap. De Risk Factory Twente is een veiligheidseducatiecentrum, gevestigd op de Safety Campus in Enschede en richt zich op leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs.

Middels nagebootste praktijksituaties leren zij jongeren omgaan met (on)veiligheid. Wij dragen hier als waterschap aan bij middels een drietal situaties binnen de thema’s: klimaat, duurzaamheid, waterkwaliteit en recreatie. Met deze samenwerking willen we het waterbewustzijn van jongeren uit het werkgebied te vergroten.