Vechtproject “Ommermars” van start!


Zaterdag 11 september is de starthandeling verricht voor het Vechtproject “Ommermars”. De Ommermars is een particulier initiatief uit Ommen.

Aan de westzijde van Ommen, tegenover de Koekse Geul, wordt het winterbed van een landbouw-grasland veranderd in een nieuw natuurgebied met geulen, poelen en rivierduintjes. Voor de natuur, maar ook voor de beleving van mensen. Door dit project wordt de Vecht weer een stap half-natuurlijker, ook een doel van het waterschap.

DB-lid Nettie Aarnink van het waterschap vertelde bij de starthandeling een mooie anekdote over edelman Hessel Mulert, die in 1492 een houten brug over de Vecht aanlegde om boeren en burgers een makkelijke oversteek te bieden. Dat was toentertijd en groot gebaar. Meer dan 500 jaar later geeft het Burgerinitiatief Ommermars Ommen een groot geschenk: een prachtige overgang tussen de stad Ommen en de Vecht.