Resultaten onderzoek dode watervogels Kristalbad en Zandboersleiding bekend

Gepubliceerd op 7 september 2021

In het Kristalbad tussen Hengelo en Enschede zijn eind juli veel dode watervogels uit het water gehaald. Incidenteel werden de afgelopen weken nog enkele dode en zieke watervogels aangetroffen in de omgeving van het Kristalbad.

Bij bloedonderzoek bij eenden die gevonden werden bij de Zandboersleiding aan de zuidkant van het Twentekanaal is uiteindelijk botulisme Type C gevonden. Het advies om honden weg te houden bij het water van het Kristalbad en de directe omgeving blijft nog even van kracht.

Door de symptomen bij de zieke watervogels in en rond het Kristalbad was er al een sterke verdenking op Botulisme. Toch werden in de dode vogels uit het Kristalbad die eind juli voor onderzoek naar het laboratorium zijn gestuurd, uiteindelijk geen toxische stoffen aangetroffen. Dat wil zeggen dat er geen botulisme bij de opgestuurde vogels kon worden vastgesteld, ondanks dat alle symptomen hier wel op wezen.*

Om nauwkeuriger onderzoek te doen is bloed onderzocht van een paar dode eenden die gevonden werden bij de Zandboersleiding aan de zuidkant van het Twentekanaal. In een van deze bloedmonsters is vervolgens Botulisme Type C aangetroffen. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat ook de sterfte onder de vogels in het Kristalbad veroorzaakt is door Botulisme.

Ons advies blijft om voorlopig geen honden bij het water van het Kristalbad en omgeving te laten, aangezien zij gevoelig zijn voor Type C. Wanneer we geruime tijd geen (dode) dieren met botulismesymptomen meer in die omgeving waarnemen, zullen we dit advies intrekken. We melden dit dan op onze website en via social media.

Ziet u dode of zieke dieren in het water? Raak deze dan niet met blote handen aan, maar waarschuw het waterschap via telefoonnummer 088 2203333. Zij komen de dode dieren weghalen. Vermijd ook het water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan namelijk al leiden tot ernstige besmetting

Botulisme is in principe een natuurlijk verschijnsel en niet te voorkomen. Wanneer botulisme de kop opsteekt, proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium de dode dieren te ruimen. Zo doorbreken we de kringloop die botulisme in stand houdt. We laten dode dieren onderzoeken om na te gaan of en om welk type botulisme het gaat.

De mens is vooral gevoelig voor de typen A, B, E en F, waarbij type E het meest gevaarlijk is.
Honden zijn voornamelijk gevoelig voor type C en runderen zijn net als de mens gevoelig voor type E. Bij watervogels komt vooral type C voor en bij vissen type C en E.


* Botuline

Het gif dat ontstaat bij botulisme, is een van de giftigste stoffen op aarde. Het is al dodelijk in zeer kleine hoeveelheden. Daarom is het soms niet terug te vinden bij onderzoek op dode dieren.