Update Persleidingbreuk tussen Aalden en Oosterhesselen

Gepubliceerd op 4 februari 2022

Update: vrijdag 4 februari

Komende week zal een opruimactie gestart worden, van het deel van het natuurgebied rondom de persleidingbreuk wat vervuild is geraakt, om zo veel mogelijk achtergebleven rioolslib te verwijderen.

Update: vrijdag 28 januari

Vanochtend om 8.00 uur is de aannemer gestart met het opbouwen van de bouwplaats in het natuurgebied om herstelwerkzaamheden aan de persleidingbreuk te kunnen uitvoeren.

De plek van de breuk ligt in een drassig deel van het gebied, zo'n 50 meter van de Koemarsendrift, waardoor er rijplaten geplaatst moeten worden en water uit het gebied moet worden gepompt om erbij te kunnen. Daarom rijden er van en naar deze locatie tankwagens om het afgepompte water af te voeren naar onze zuivering in Sleen.

Donderdag 27 januari

In een natuurgebied tussen Aalden en Oosterhesselen is donderdagmiddag 27 januari een persleidingbreuk geconstateerd, waarbij rondom de breuk water is vervuild door rioolwater uit deze persleiding.

Om verdere vervuiling in het gebied te voorkomen en te kunnen starten met herstelwerkzaamheden aan de persleiding, zijn 2 gemalen die deze persleiding voeden stilgezet. Het rioolwater wordt vanuit de gemalen door tankwagens afgepompt en afgevoerd naar onze rioolwaterzuivering in Sleen. Ook is een stuw verlaagd zodat overtollig water het natuurgebied uit kan en zich niet verspreidt in het natuurgebied.

Morgenvroeg om 8.00 uur start de aannemer met herstelwerkzaamheden aan de persleiding.

Omdat de persleidingbreuk in een natuurgebied is, zijn op verschillende locaties rondom het gebied metingen in het oppervlaktewater uitgevoerd om het zuurstofgehalte te bepalen. Het zuurstofgehalte in het water is vooralsnog goed, dit blijven wij de komende periode monitoren.