Defensie neemt Power up your Poop container in gebruik

Gepubliceerd op 2 februari 2022

Donderdag 3 februari start het 101e Geniebataljon uit Wezep met een opleidingstraject op de rioolwaterzuivering in Vriezenveen. De genisten gaan daar werken met de afvalwaterzuiveringsunit Power up your Poop. Jotem Waterbehandeling ontwikkelde de speciale installatie voor en samen met de Koninklijke Landmacht. Defensie wil de Power up your Poop gaan gebruiken om in missiegebieden haar waterverbruik te reduceren en haar footprint te verkleinen. De samenwerking past binnen het nieuwe innovatiebeleid van ons waterschap.

De ontwikkeling van en het werken met de afvalwaterzuiveringsunit is een leerproces voor alle betrokken partijen. In samenwerking met Jotem en ons waterschap leiden de genisten hun eigen personeel op en voeren zij bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit. Het gros van het onderhoud neemt Jotem voor haar rekening. Daarnaast verzamelen zij data om het proces nog verder te verbeteren. Tot slot vindt er een unieke kennisdeling tussen de betrokken partijen plaats.

Nieuwe technieken ontwikkelen en uitproberen

Dit alles past goed in het nieuwe innovatiebeleid van ons waterschap. Dat zet in op proeftuinen, waarin publieke en private partijen samen nieuwe technieken en oplossingen ontwikkelen en uitproberen in de praktijk. Erik Lievers, lid van het dagelijks bestuur van Vechtstromen: “Dit is precies waar het Water Experiment Center voor bedoeld is. Op verschillende locaties in ons werkgebied werken we hierin samen met bedrijven en kennisinstellingen aan nieuwe zuiveringstechnieken. We zijn blij en ook best trots dat we in deze proeftuin en met ons afvalwater nu ook iets kunnen betekenen voor de Koninklijke Landmacht.”

Power up your Poop

Het afvalwaterzuiveringssysteem zelf is relatief eenvoudig, maar vanwege de gebruikte componenten, de processturing en vooral de mobiliteit en brede inzetbaarheid, zeer innovatief. Jotem Waterbehandeling zet de afvalwaterzuiveringscontainer als testunit in voor het ontwikkelen van geavanceerde duurzame sanitaire oplossingen. De installatie huisvest miljoenen bacteriën in een reactor. Het afvalwater wordt naar de container geleid waarin de unit is ondergebracht, waarna de bacteriën aan het werk gaan. Het water dat uiteindelijk via een membraan uit de installatie komt is schoon genoeg om tijdens missies toiletten mee door te spoelen of voertuigen af te spuiten. Zo wordt het water zo veel mogelijk hergebruikt en wordt de footprint van defensie verkleind.