Vermoedelijke olielozing Fleringenmolenbeek

Gepubliceerd op 17 januari 2022

In de Fleringenmolenbeek, in het gebied tussen Albergen, Saasveld en Weerselo waar de Middensloot de Fleringenmolenbeek instroomt, is een onbekende drijflaag geconstateerd die lijkt op olie.

Onze medewerkers hebben preventief olieschermen en oliebooms in het water gelegd om ervoor te zorgen dat de drijflaag zich niet verder kan verspreiden en wordt geabsorbeerd.

We vermoeden dat het om olie gaat, maar om zeker te zijn hebben we een watermonster genomen. Dit monster zal met spoed in het laboratorium onderzocht worden. Daarmee hebben we meteen een soort vingerafdruk van de olie. Met deze vingerafdruk kunnen we gericht onderzoek doen naar de bron en veroorzaker van de verontreiniging.

Mocht u ter plaatse iets opvallends gezien hebben op de watergang, de Fleringenmolenbeek, de Middensloot of de Lolee, dat in verband gebracht kan worden met een afvalwater lozing, dan vragen we u om contact met ons op te nemen op het nummer 088-220 3333. Deze informatie kan bijdragen aan het voorkomen van toekomstige verontreinigingen. Afdeling toezicht en handhaving doet onderzoek naar het incident.

We adviseren om geen oppervlaktewater te onttrekken voor bijvoorbeeld drinkwater voor vee of overige doeleinden. Het is verstandig om honden aan te lijnen om te voorkomen dat ze in contact komen met mogelijk vervuild water.