Oefening vrijwillige dijkwachters


Zaterdag 19 november was het weer zover: 65 vrijwillige dijkwachters van Vechtstromen liepen op de dijk voor hun training. In tijden van hoogwater en watersnood zijn zij de oren en de ogen van ons waterschap op de dijken. De patrouilles waren overal te spotten op de dijken tussen Gramsbergen en Coevorden langs het Afwateringskanaal en de Vecht.

De vrijwillige dijkwachters worden getraind om ingezet te worden bij hoogwater en bij noodsituaties. Zij zijn degenen die dan over de dijken van de Vecht lopen om te signaleren of er bijvoorbeeld gaten in de dijk zitten. Of dat er spullen zijn aangespoeld die de dijk kunnen beschadigen en daarmee een bedreiging kunnen zijn voor het land en woonwijken achter de dijk.

Veiligheid bij de Vecht

DB-lid Wim Stegeman heette alle dijkwachters welkom. Na eerst een training op het districtskantoor over veiligheid en het herkennen van problemen op de dijk, gingen de vrijwilligers het veld in. Omdat er geen hoogwater is, hadden collega’s bordjes geplaatst op de dijk met foto’s van bijvoorbeeld een scheur in een dijk of een groot gat. Alle faalmechanismen kwamen aan bod. Tegelijkertijd was dit een mooi moment om te oefenen met de veiligheidslijn. Dan loopt een dijkwachter onderaan de dijk bij de watergrens die via een lijn verbonden is met een tweede dijkwachter die bovenaan op de kruin (de bovenkant van de dijk) van de dijk loopt. In slechte weersomstandigheden en in het donker moet de dijk bij de watergrens gecontroleerd worden op schade. De kans op ongelukken of wegspoelen in het snel stromende water is dan groter en om veiligheidsredenen lopen ze met deze lijn.

Gehaktbal

Onder de vrijwillige dijkwachters waren ook oud-waterschappers te spotten. Oud-collega’s die ondertussen met pensioen zijn maar nog evenveel passie voor waterschapswerk hebben. Oud-collega’s die ergens anders zijn gaan werken en huidige en voormalige bestuursleden liepen mee. Het was een koude dag. De zon scheen maar de wind sneed bijna door alles heen op deze ochtend na de eerste echte nachtvorst. Gelukkig wachtte bij terugkomst op het disctrictskantoor een warme gehaktbal voor iedereen. En zoals bij elke oefening was er volop plezier, uitwisseling van kennis en ervaring om als ambassadeur van het waterschap weer naar huis te gaan.

Hoogwater in 1998

Alhoewel we vaker droge zomers hebben, stond in 1998 het peil in de Vecht alarmerend hoog. Het was alle hens aan denk. En zelfs zo ernstig dat serieus is overwogen om bij Hardenberg een dijk van de polders Noord Meene en Zuid Meene door te steken – dat zou een unicum geweest zijn in het Nederland van na de oorlog. Als gevolg hiervan zijn o.a. de retentiegebieden Noord en Zuid Meene aangelegd.

Vrijwillige dijkwacht Vechtstromen

Er zijn bijna 80 vrijwillige dijkwachters bij waterschap Vechtstromen. Zij zijn de ogen en oren in het veld naast de waterschappers. Bijvoorbeeld tijdens een periode van hoogwater kunnen de waterschappers niet altijd overal tegelijk zijn, terwijl dat dan juist nodig is. Op zo’n moment kan het waterschap de vrijwillige dijkwachters oproepen. Zij lopen in groepen patrouille op de dijken om schade en verdachte locaties door te geven aan het waterschap. Tweemaal per jaar krijgen ze een training. Ook dijkwachter worden? Aanmelden of informatie opvragen kan via dijkwacht@vechtstromen.nl