Algemeen bestuur waterschap Vechtstromen geïnstalleerd

Gepubliceerd op 30 maart 2023

Tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen werden op donderdag 29 maart de bestuursleden geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur stelde ook twee verkenners aan. Zij kregen de opdracht om met alle fracties in gesprek te gaan om mogelijkheden te verkennen voor een breed gedragen bestuursakkoord voor de periode 2023-2027. Ook is aan de verkenners gevraagd om een advies te geven voor het proces om te komen tot een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap.

Installatie

Eén voor éen werden de 22 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd en beëdigd door Stefan Kuks, watergraaf en voorzitter van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. De bestuursleden legden hiervoor de eed of de belofte af. Vijf bestuursleden worden in een volgende vergadering geïnstalleerd.

Na het officiële moment boog het nieuwe algemeen bestuur zich over de vraag hoe het formatieproces het beste vorm kan worden gegeven. BBB en Water Natuurlijk, de partijen die als grootste uit de verkiezing kwamen, stelden tijdens het duidingsdebat op 23 maart al voor om twee verkenners te benoemen.

Twee verkenners

Voor de taak van verkenner stelden BBB en Water Natuurlijk de heer J.W. van Zundert (bestuurskundige en voormalig docent aan de Universiteit Twente) en mevrouw J. Snepvangers (algemeen directeur van Stichting IJssellandschap) voor. Volgens de partijen hebben de twee verkenners veel ervaring op het gebied van natuur, landbouw en bestuurlijke processen. Ook zijn ze in staat om door hun kennis, kunde en ervaring meerdere perspectieven en inzichten te geven. Dit kan bijdragen aan een breder gedragen (in)formatieproces.

Het algemeen bestuur ging unaniem akkoord met de benoeming van de twee verkenners. Zij streven ernaar om binnen enkele weken hun rapportage op te leveren en toe te lichten in een openbare bijeenkomst.