Dag van de Vrijwilliger


Vandaag vieren we de 'Dag van de Vrijwilliger', en we zijn vol trots op onze ruim 100 vrijwilligers die zich inzetten voor ons waterschap.

Maar wat doen deze toegewijde vrijwilligers eigenlijk voor Vechtstromen? Ze spelen een essentiële rol op verschillende fronten. Een groep van hen draagt bij aan educatie, terwijl anderen zich vrijwillig inzetten als dijkwachters.

Educatie voor leerlingen (Groep 7 en 8):

Onze vrijwilligers verzorgen waterlessen voor leerlingen van groep 7 en 8 op basisscholen. Hier leren de kinderen over schoon, veilig en voldoende water, en welke rol een waterschap speelt. Na de waterles krijgen de kinderen een boeiende rondleiding door een van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Onze vrijwilligers zijn getraind en delen deze kennis met enthousiasme.

Educatie voor jongeren en volwassenen:

Naast educatie voor leerlingen, organiseren we ook excursies voor jongeren en volwassenen in ons werkgebied. Van het Kristalbad en de Doorbraak tot aan de Vecht en de Regge. Tijdens deze excursies leren deelnemers alles over ons werk voor schoon, veilig en voldoende water. Na een informatieve presentatie bezoekt de groep de aangevraagde locatie in ons werkgebied, altijd langs het water.

Vrijwilligers dijkwacht:

Met zo'n 80 vrijwillige dijkwachters staan we paraat voor noodsituaties, zoals bij hoog water. Deze vrijwilligers fungeren als de ogen en oren van het waterschap. Bij langdurige regenval en dreigend hoog water lopen ze patrouilles over de dijken om mogelijke zwakke plekken te inspecteren en ervoor te zorgen dat het land achter de dijken veilig en droog blijft. Het dijkleger van Vechtstromen, opgericht na de hoogwatersituatie in 1998, blijft van onschatbare waarde om de dijken te controleren op veiligheid, vooral in kritieke situaties waar waterbeheer cruciaal is.

Op deze speciale dag willen we een diepe buiging maken voor al onze vrijwilligers!