Jetski’s niet toegestaan op rivieren van Vechtstromen

Gepubliceerd op 20 januari 2023

Afgelopen weekend werd er met twee zogenaamde jetski’s gevaren op ondergelopen weilanden (inundatiegebied) langs de Dinkel, in Losser. Dat is niet toegestaan. Om er voor te zorgen dat het bij deze ene keer blijft en anderen dit voorbeeld niet gaan volgen, zijn we samen met Staatsbosbeheer, de eigenaar van het weiland, met de schippers in gesprek gegaan.

Het was een bijzondere omstandigheid en de schippers waren zich niet bewust van het feit dat het weiland bij het inundatiegebied van de Dinkel hoorde.

Wel hebben we een officiële waarschuwing afgegeven. Het doel daarvan is om duidelijk te maken dat het hier om een overtreding van de Keur ging en dat we niet willen dat anderen dit gaan nadoen. Het is namelijk op geen enkele rivier in het gebied van Vechtstromen toegestaan om met een jetski te varen en al helemaal niet op de Dinkel. Daar mag je enkel tijdens bepaalde maanden van het jaar kanoën. Op de Vecht mag wél met een motorboot worden gevaren, maar enkel met een maximale snelheid van 9 kilometer per uur.

Inundatiegebieden zijn ingericht om gecontroleerd water te bergen en wateroverlast te voorkomen. Vaak worden hier natuurgebieden voor ingericht waarbij het goed is dat ze af en toe onder water lopen.


De Dinkel buiten de oever. Inundatiegebieden zijn ingericht om gecontroleerd water te bergen en wateroverlast te voorkomen. Vaak worden hier natuurgebieden voor ingericht waarbij het goed is dat ze af en toe onder water lopen.