Krooshekreinigers Ericasluis weer als nieuw

Gepubliceerd op 20 juli 2023

De afgelopen maanden heeft Vechtstromen onderhoud gedaan aan de krooshekreinigers bij de Ericasluis. De Ericalsuis ligt in de Verlengde Hoogeveensche Vaart die dwars door het dorp Erica loopt. Deze sluis is belangrijk voor waterafvoer, vooral in de winter en voor wateraanvoer, meestal in de zomer.

In de Ericasluis zitten krooshekreinigers. Dit zijn de hekken aan westkant van de sluis die automatisch het vuil uit het water omhoog en uit het kanaal harken. Wij hadden veel storingen aan de oude reinigers en de opstelling was niet veilig voor onze collega's. Daarom hebben  we onderhoud uitgevoerd en zijn de oude reinigers vervangen.

In november 2022 gingen duikers te water om onderzoek te doen naar de staat van het onderhoud Duikers bij de Ericasluis - Vechtstromen Begin dit jaar zijn we gestart met de werkzaamheden en nu is alles klaar.

Waarom onderhoud aan de krooshekreinigers?

Als er veel kroos is, dan hadden we dagelijks storingen aan de oude krooshekreinigers. Ook was het geen Arbo-veilige werkomgeving, de werkruimte was te smal, het was te dicht bij draaiende delen en slecht bereikbaar. Daarom hebben we de krooshekreinigers bij de Ericasluis aangepakt. We wilden een beter systeem dat betrouwbaar, veilig en goed bereikbaar is.

De volgende zaken zijn aangepakt:

  1. Automatische krooshekreinigers aan de benedenstroomse kant, links en rechts van de sluis. En alles wat daarbij hoort zoals de schakelkasten en werkschakelaars, transportbanden, ruimere opvangbakken en een veiligere werkomgeving met goede toegang naar de reinigers.
  2. Een betere plaats voor de vrachtwagen voor het legen van de opvangbak.
  3. Aan de bovenstroomse zijde (kant Erica) zijn ook nieuwe krooshekken gemonteerd. Deze kant blijven we handmatig schonen.

Waterafvoer & wateraanvoer

De Ericasluis heeft twee functies. De eerste functie is het op peil houden van het water. De andere functie is de sluis zelf. Schepen gaan door de sluis tussen het hoge en lage waterpeil, het zogenaamde schutten. Wat de Ericasluis bijzonder maakt is dat er twee pompen aanwezig zijn om het water op peil te houden. De Ericasluis is hierin een belangrijke schakel van een keten van sluizen met pompen dat loopt van het IJsselmeer tot ver in Drenthe. Deze pompen zorgen ervoor dat er in droge tijden water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer tot achter Emmen.

Wat doet een krooshekreiniger?

Aan beide zijden van de Ericasluis zit een pomp met een capaciteit van ongeveer 2,5 m3 per seconde. Als deze pomp aan staat dan zuigt het met veel kracht water aan. Tegelijk met dit water wordt ook veel kroos en ander afval aangezogen. Dat gaat over de hele lengte vanaf de Noordscheschutsluis. Om te voorkomen dat dit afval en kroos in de pomp komt, zijn er hekken geplaatst aan de westzijde van de sluis. En om dit hek schoon te houden, is er een automatische krooshekreiniger geplaatst. Deze schept automatisch het kroos op  en laat het dan in de opvangbak vallen. Het water kan zo sneller aan- en afgevoerd worden als dat nodig is.

Waterschap & Provincie

De functie van het op peil houden van het water wordt uitgevoerd door waterschap Vechtstromen, als eigenaar van de pompen en de krooshekreinigers. De functie van het schutten van schepen door de sluis valt onder de Provincie Drenthe, als eigenaar van de sluis en de vaarweg.