Nieuw dagelijks bestuur Vechtstromen benoemd

Gepubliceerd op 28 juni 2023

Tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur, op woensdagavond 28 juni, zijn de vijf nieuwe dagelijks bestuurders van ons waterschap benoemd. De portefeuilles zijn op hoofdlijnen verdeeld, volgens de afspraken in het bestuursakkoord. De portefeuilleverdeling wordt binnenkort door het dagelijks bestuur verder aangescherpt.

Na de waterschapsverkiezingen op 15 maart, is een verkenningsproces opgestart. Dat heeft geleid tot het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt - Samen op koers naar een duurzame toekomst’. Vervolgens heeft het algemeen bestuur besloten dat de partijen BBB, CDA, VVD en de categorie Ongebouwd het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen gaan vormen.

Nieuwe dagelijks bestuur

Op woensdagavond 28 juni zijn nu de volgende vijf personen benoemd als dagelijks bestuurder: Rolf Woolderink (Ambt Delden) namens fractie BBB, Gezinus Wolters (Klazienaveen) namens fractie BBB, Ellen Hemmers-Markerink (Haaksbergen) namens fractie CDA, Gerald Aveskamp (Losser) namens fractie VVD en Wilbert Siebring (Emmen) namens de categorie Ongebouwd.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van de nieuwe dagelijks bestuurders, die eerder werd geadviseerd door formateur Piet Zoon, is op hoofdlijnen als volgt ingevuld:

 • Rolf Woolderink: Waterketen
  - inclusief medicijnresten en microverontreinigingen, meten aan het water;
 • Gezinus Wolters: Financiën;
 • Ellen Hemmers: Duurzame ontwikkeling
  - duurzaamheid, energie- en klimaatneutraliteit, vergunningverlening en handhaving, programma besturen en organiseren;
 • Gerald Aveskamp: Watersysteem
  - waterbeschikbaarheid en voorkomen wateroverlast, 3 PPLG gebieden, klimaatadaptatie;
 • Wilbert Siebring: Watersysteem
  - waterbeschikbaarheid en voorkomen wateroverlast, 3 PPLG gebieden, Kaderrichtlijn Water.

Constituerend beraad

Vanuit de voorliggende portefeuilleverdeling gaat het dagelijks bestuur op korte termijn nog in gesprek over een gedetailleerde uitwerking van de diverse portefeuilles. Ook worden dan afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van de verschillende bestuurders in de diverse bestuurlijke overleggen.


Bestuursakkoord 'Noaberschap verbindt'

Nieuw dagelijks bestuur

Vlnr: Richard Andringa, secretaris-directeur, Wilbert Siebring, Rolf Woolderink, Ellen Hemmers, Gezinus Wolters, Gerald Aveskamp en Stefan Kuks, watergraaf.