Meer ruimte voor water in Hengelo

Gepubliceerd op 7 juni 2023

Op maandag 5 juni ondertekenden dagelijks bestuurder Hans van Agteren en wethouder Claudio Bruggink van de gemeente Hengelo de samenwerkingsagenda Klimaat Actieve Stad Hengelo. Vanuit deze agenda bundelen waterschap, gemeente én inwoners de komende jaren de krachten om onder meer een duurzame en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem te creëren.

Hans van Agteren is duidelijk over het belang van de samenwerkingsagenda: “De effecten van klimaatveranderingen, zoals wateroverlast en droogte, zijn groot. We krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast, droogte en hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad). Om dat tegen te gaan moeten water en bodem meer sturend zijn in de openbare ruimte. Dat moeten we gezamenlijk oppakken.”

De focus in het landelijk gebied ligt daarbij voornamelijk op droogtebestrijding en het maaibeleid. In het stedelijk gebied gaat het voornamelijk over beekherstel. Mooie voorbeelden hiervan zijn al de aanleg van de nieuwe Veldbeek en de herinrichting van de Elsbeek. Voor de komende jaren staan onder meer de herinrichting van de Drienerbeek (achter de Paul Krügerstraat) en de Berflobeek ter hoogte van de Wethouder Kampstraat en de Marskant. Meer ruimte voor water in de stad helpt overigens niet alleen bij wateroverlast, maar het helpt ook tegen hittestress.

De maatregelen die nodig zijn kunnen alleen gezamenlijk gerealiseerd worden. De samenwerking tussen gemeente en waterschap is daarbij essentieel. Het gaat dan niet alleen om klimaatverandering, maar ook over duurzaamheid en energietransitie. En ook in het kader van de invoering van de Omgevingswet is een dergelijke samenwerking belangrijk. “Overigens kunnen ook inwoners een bijdrage leveren aan maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan,” zo geeft Van Agteren aan. “Bijvoorbeeld door tegels te vervangen door groen, zodat regenwater wordt vastgehouden in de eigen tuin.”