Duidingsdebat in het teken van samenwerking en verbinding

Gepubliceerd op 24 maart 2023

Op donderdagavond 23 maart vond op het waterschapshuis een duidingsdebat plaats met de partijen die zetels hebben in het nieuwe bestuur van het waterschap dat op 29 maart wordt geïnstalleerd. Tijdens dit debat konden zij hun visie geven op de verkiezingsuitslag en werden afspraken gemaakt over het vervolgproces.

Samenwerking en verbinding

De partijen kregen de gelegenheid om zich uit te spreken over de uitslag van de verkiezingen. Naast felicitaties voor de winnende partijen kwam uit de ronde langs de partijen een unaniem beeld dat samenwerking en verbinding essentieel zijn. Iedereen is nodig voor de belangrijke opgaves waar het waterschap voor staat. Het waterschap zal nog meer de samenwerking met inwoners, boeren en ondernemers op moeten zoeken.

Twee verkenners

Hoe de samenwerking binnen het bestuur eruit gaat zien wordt de komende periode bepaald. Partijen spraken zich unaniem uit voor het voorstel van BBB en Water Natuurlijk om samen het initiatief voor de formatie te nemen en twee verkenners aan te wijzen. Die gaan met alle partijen in gesprek over de mogelijkheden van een nieuw bestuursakkoord. Zodra overeenstemming is over wie de verkenners worden en over hun opdracht, kunnen ze aan de slag. Hiervoor komen de twee partijen met voorstel aan het algemeen bestuur op 29 maart.

Tot slot gaven de partijen aan dat ze blij waren met de hoge opkomst. Mensen hebben het belang gezien om te gaan stemmen en dat is zeer positief.