Vergadering algemeen bestuur 18 oktober

Gepubliceerd op 12 oktober 2023

Op woensdag 18 oktober om 19.30 uur vergadert ons algemeen bestuur. In deze vergadering worden een reactie op brief uit Azelo, de Kostentoedelingsverordening 2024, concept verordening verplichte externe rekenkamer en  het benoemen van twee voorzitters opgavegerichte commissie en commissie financiën en beleidsuitvoering bestuursperiode 2023-2027 besproken. De vergadering wordt gehouden in de Vechtzaal van het waterschapshuis te Almelo. Dit is een openbare vergadering die u kunt bijwonen of digitaal kunt volgen via een livestream.

Agendaonderwerp

In deze vergadering worden de volgende agenda punten besproken;

  • Reactie op brief uit Azelo
  • Kostentoedelingsverordening 2024
  • Concept verordening verplichte externe rekenkamer
  • Benoeming twee voorzitters opgavegerichte commissie en commissie financiën en beleidsuitvoering bestuursperiode 2023-2027

Daarnaast zijn er verschillende hamerstukken op de agenda ter vaststelling.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Vechtzaal van ons kantoor te Almelo. Daarnaast kunt u deze vergadering volgen via onze livestream, algemeen bestuur 18 oktober 2023. Daar vindt u ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Gast van het waterschap

Voor belangstellenden wordt van 18.45 – 19.15 uur een programma Gast van het waterschapsbestuur georganiseerd.

U ontvangt een korte toelichting op het waterschap, het bestuur en de agenda van deze vergadering.

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl


Direct naar de vergadering met stukken