Vechtstromen tekent samenwerkingsovereenkomst met ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos

Gepubliceerd op 13 oktober 2023

Vechtstromen gaat negen rioolwaterzuiveringen aanpassen. Het gaat om de zuiveringen in Tubbergen, Oldenzaal, Haaksbergen, Goor, Glanerbrug, Enschede, Hengelo, Nijverdal en Denekamp. Volgens de Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van het gezuiverde water op deze zuiveringen verder worden verbeterd. Bij deze enorme opgave krijgen we ondersteuning van de bekende ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Afgelopen donderdag 12 oktober tekenden de partijen hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat om waterkwaliteit. Het gaat dan om het beperken van milieuschadelijke stoffen en voedingsstoffen in het water met als doel een gezond waterleven voor vissen, waterinsecten en planten. Het waterschap is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen om de doelen in de KRW te behalen. Die maatregelen moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd.

Zuiveringen spelen belangrijke rol
Daarvoor hebben we vele miljoenen vrijgemaakt. De komende jaren wordt met volle energie gewerkt aan het beekherstel, herinrichtingsprojecten en aanpassing van het (maai)beheer. Ook de zuiveringen spelen een belangrijke rol bij het behalen van de doelen uit de KRW. Vechtstromen beschikt over 23 zuiveringen waarmee het rioolwater van iedereen in ons gebied wordt schoongemaakt, waarna het gezuiverde water naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Dit water moet binnen het kader van de KRW aan bepaalde normen voldoen, die we in Nederland nu vaak nog niet halen. Op negen zuiveringen zijn aanpassingen nodig en daar gaan we mee aan het werk.

Hoge zandgronden zijn uitdaging
Met name op de hoge zandgronden van Twente is het behalen van de juiste normen voor gezuiverd water een grote uitdaging. Er is daar namelijk weinig of geen verdunning met ander water. Tijdens langdurige droogte is de zuivering voor sommige watergangen zelfs de enige bron van water. Om negen zuiveringen dusdanig te moderniseren en aan te passen dat overal de noodzakelijke waterkwaliteit van het gezuiverde water gehaald wordt, moet er in korte tijd veel werk verzet worden.

Ondersteuning, expertise en capaciteit
We hebben ondersteuning nodig om onze reguliere werkzaamheden te combineren met de moderniseringsslag. Daarom hebben we onder andere de markt ingeschakeld. Royal HaskoningDHV uit Amersfoort en Witteveen+Bos uit Deventer gaan ons de aankomende jaren helpen bij het moderniseren van de negen zuiveringsinstallaties. We zijn verheugd dat we nu meer capaciteit ter beschikking hebben voor de modernisering en extra vaart kunnen maken, onder andere ten aanzien van projectvoorbereiding, aanbesteding, bouw en inbedrijfstellen.

Onze directeur waterketen Niek Konings is blij met de samenwerking: “Het zijn twee gerenommeerde ingenieursbureaus en we weten uit ervaring wat we aan ze hebben. Mooi dus dat we met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst nu langjarig met elkaar gaan samenwerken om deze grote klus te klaren.”


Van links naar rechts: Franc van der Wielen (Royal HaskoningDHV), Niek Konings (waterschap Vechtstromen) en Peter Puttkammer (Witteveen+Bos).