Vechtstromen helpt bij aanpak ondermijnende criminaliteit

Gepubliceerd op 2 februari 2024

Dagelijks bestuurder Ellen Hemmers heeft op 2 februari, samen met de bestuurders van de Drentse gemeenten, de provincie en de andere waterschappen in Drenthe, de intentieverklaring Drentse Aanpak Ondermijning getekend. Hiermee spreken de Drentse overheden de intentie uit om op het gebied van ondermijning nauw samen te werken en aan de slag te gaan met 28 specifieke ambities op het gebied van bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie.

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale diensten. Ze gebruiken bijvoorbeeld winkels, cafés, woningen of auto's voor het witwassen van geld, drugshandel, illegale prostitutie of fraude. Deze vorm van criminaliteit heet ondermijning. Het is een vorm van criminaliteit die niet direct te zien is, maar wel grote gevolgen heeft voor de veiligheid en de leefbaarheid. Zo worden jongeren geronseld voor criminele activiteiten en mensen die zorg nodig hebben, ontvangen deze niet en worden soms ook nog uitgebuit.

Ook waterschap Vechtstromen heeft te maken met de gevolgen van ondermijnende criminaliteit, geeft Jeannette Mondria aan. Ze is teamleider van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. “Een goed voorbeeld is de productie van drugs. Onlangs werd er nog een groot drugslab ontmanteld in ons gebied. Het afval dat vrijkomt wordt vaak in de sloot gedumpt en soms worden er zelfs gevaarlijk stoffen geloosd op het riool. In de bestrijding van ondermijnende criminaliteit zoeken we de afgelopen jaren al nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen. De Drentse Aanpak Ondermijning past dan ook goed in de manier waarop wij (samen)werken.”

Dagelijks bestuurder Ellen Hemmers is blij met de gezamenlijke intentieverklaring Drentse Aanpak Ondermijning. “Als overheden moeten we samen een vuist maken tegen ondermijning, om de ondermijning efficiënter en effectiever aan te pakken. Want de gevolgen van ondermijning voor de veiligheid en leefbaarheid zijn enorm. We gaan daarom regionaal nog meer samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van controles.”


Dagelijks bestuurder Ellen Hemmers van waterschap Vechtstromen ondertekende, samen met de drie andere Drentse waterschappen de intentieverklaring Drentse Aanpak Ondermijning.