Dijkleger gaat op inspectie

Gepubliceerd op 9 januari 2024

Woensdag 10 januari wordt het dijkleger van Vechtstromen nogmaals ingezet. Nu het hoge water zich weer terugtrekt en de dijk weer zichtbaar is gaat het dijkleger inspecties uitvoeren. Ze zullen kijken naar de stevigheid van de dijken en of er rommel is aangespoeld.

De vrijwillige dijkwachters lopen woensdag op de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal. Dit is vanaf de grens met Duitsland tot net onder Ommen. Zij controleren of met het water drijfvuil is aangespoeld dat de dijk kan beschadigen, er zwakke plekken/gaten in de dijken zijn ontstaan en daarmee een bedreiging kan zijn voor het land en woonwijken achter de dijk.

Niet op de dijken lopen

De vrijwillige dijkwachters van ons dijkleger zijn hiervoor getraind. We vragen het publiek om NIET op de dijken te komen en langs te lopen.