Dijkleger doet bijzonder leuke vondst

Gepubliceerd op 11 januari 2024

Woensdag 10 januari werden opnieuw de vrijwilligers van het dijkleger van Vechtstromen ingezet. Dit was voor de 2e keer deze hoogwater periode. De 46 vrijwilligers moesten op 27 december vooral letten op schade die de dijken konden verzwakken en voor wateroverlast konden zorgen. Vandaag liepen 32 mannen en vrouwen hun patrouille om schade te inventariseren zoals verzakkingen en verschuivingen van taluds en rommel op onze dijken. Hierbij deden zij een bijzonder leuke vondst, tussen het riet vonden 2 dijkwachters, een bijna twee jaar eerder verzonden, flessenpost.

Op een aantal plaatsen zijn er inderdaad randen van de dijk die zijn gaan schuiven, gelukkig nergens grote stukken. Wel is er meer graafschade door dieren aangetroffen. Omdat de dijken verzadigd zijn met water, zijn de mollen hoger in de dijk gekropen, waardoor de onderste gangen vol water liepen. De meeste meldingen gingen over rommel op de dijk zoals plastic en hout. Daar waar dit op eigen gronden van het waterschap ligt, kunnen we dit zelf opruimen. Als de grond van iemand anders is, zal de grondeigenaar gevraagd worden dit op te lossen.

Dijkwachters vinden Flaschenpost in de Vecht

Een bijzondere vondst was een fles met daarin een brief: Flaschenpost. Een destijds 12-jarige inwoner van het Vechtetal in Duitsland heeft bijna twee jaar geleden op 4 februari 2022 de fles in de Vecht gegooid. De fles heeft waarschijnlijk een hele tijd ergens vast gezeten, bijvoorbeeld in het riet. Maar door het hoogwater van de afgelopen weken, is de fles opnieuw gaan reizen en gevonden door een van de patrouilles en meegenomen naar het waterschap. Natuurlijk sturen we een kaartje en leuke attentie aan deze jonge Duitse terug, om te laten weten dat haar post is ontvangen.