Nieuwe bomen en planten langs het Zwolsekanaal Vroomshoop


In januari 2024 start de tweede fase van de omvorming van de populierenlaan aan het Zwolsekanaal naar een meer gevarieerde en toekomstbestendige laan.

Start tweede fase omvorming populierenlaan

De zieke Canadese populieren langs het tracé Zwolsekanaal – Veeneleiding, ter hoogte van Vroomshoop, maken plaats voor nieuwe bomen en struiken. De populieren bleken namelijk een bacterie te dragen. Omdat de bacterie besmettelijk is en andere bomen aan kan tasten, is besloten om de bomen allemaal weg te halen en te vervangen. Begin 2023 is het eerste deel succesvol afgerond. Een groot aantal zieke populieren is in de eerste fase verwijderd en vervangen door nieuwe planten en bomen.

Pad tijdelijk niet bereikbaar

De aannemer start in de tweede week van januari met het vellen van de aangetaste populieren. Daarna worden nieuwe bomen en struiken geplaatst. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor de start van het broedseizoen, half maart. Tijdens het werk is het (wandel)pad tijdelijk niet bereikbaar.

Het gebied is eigendom van het waterschap. Bosgroep Noord-Oost Nederland voert de werkzaamheden uit. Na de werkzaamheden is het tracé met bomen weer toekomst- en klimaatbestendig. De nieuwe aanplant bestaat uit veel verschillende soorten inheemse bomen en struiken, zoals boswilg, zwarte populier, sleedoorn en lijsterbes. Elke soort trekt verschillende insecten aan waardoor de biodiversiteit groter wordt. De jonge bomen hebben een enorme groeikracht waardoor ze sneller CO2 zullen opnemen. Daarnaast hebben de werkzaamheden in de toekomst invloed op de beleving van het gebied.