Rekenkamer Vechtstromen van start


In de vergadering van 28 februari 2024 heeft het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen de verordening voor de externe Rekenkamer definitief vastgesteld. Ook werden de leden van de Kamer benoemd en geïnstalleerd. Daarvoor hebben zij tijdens de vergadering de belofte/eed afgelegd.

In de Rekenkamer nemen de volgende personen plaats:

  • Patrick Pieters (voorzitter)
  • Anneke Broekman (lid)
  • Ariane von Raesfeld (lid)
  • Marieke Ekelenkamp (ambtelijke secretaris)

De waterschappen zijn wettelijk verplicht om vanaf 2024 een volledig onafhankelijke, externe Rekenkamer ingericht te hebben. De rekenkamer bepaalt zijn eigen, onafhankelijke koers en communiceert zelf over haar activiteiten. Op de website van waterschap Vechtstromen wordt een aparte pagina ingericht die de Rekenkamer naar eigen inzicht en behoefte kan gebruiken voor haar communicatie.

Bestuur, directie en medewerkers van waterschap Vechtstromen wensen de Rekenkamer veel succes met haar belangrijke opgave.


Van links naar rechts: Patrick Pieters, Anneke Broekman, Ariane von Raesfeld, Bernd Ongena (nieuw AB lid) en Marieke Ekelenkamp