Logo gebruik


Een logo is een teken of symbool dat een woord vertegenwoordigd. Het is een grafische uiting dat een bedrijfs- of merknaam vertegenwoordigd. Het logo van waterschap Vechtstromen combineert symboliek met de kracht van eenvoud. Net als een Chinees karakter bestaat het uit één beeld met vele betekenissen: V (Vecht) + ≈ (stromen) = Vechtstromen. Strijdend voor de mooie omgeving waarin wij leven; inspelend op de vele stromingen en onderstromen die hun invloed uitoefenen op mens, land en water.

Beeld- en woordmerk

Het logo van waterschap Vechtstromen is een samenstelling van een beeldmerk en een woordmerk.

  • Het beeldmerk bestaat uit een illustratie geïnspireerd op de V van Vecht en de golfjes van ‘stromen’.
  • Rechts van het beeldmerk staat het woordmerk (Vechtstromen). Licht cursief op basis van het lettertype pmn Caecillia.

Plaatsingsprincipe

Het logo van waterschap Vechtstromen wordt altijd zo geplaatst dat er vrije ruimte omheen ontstaat. De grootte van het logo wordt afgestemd op het communicatiemiddel. In de stijl van waterschap Vechtstromen wordt het logo nooit meer dan één keer op een pagina of voorkant toegepast. Het kan een teveel aan dominantie creëren.

Plaatsing van het logo links- of rechtsboven of links- of rechtsonder en niet in het midden.

Het beeldmerk (V-teken) kan als element of icoon los worden gebruikt. Het wordt dan altijd aflopend aan de rechterkant geplaatst. Ook kan het bijvoorbeeld als favicon (pictogram website) gebruikt worden.

Kleur logoCMYK-blauw: gedrukt in C100, M85, Y0, K15 of digitaal in R16, B44, G122. Daarnaast kan het logo in het zwart en diapositief (wit) gebruikt worden.


Download logo

Hieronder kunt u het standaard logo van Vechtstromen downloaden, voor de andere logo's of een vignet neem eerst contact op met team Communicatie, via communicatie@vechtstromen.nl

Voor speciale toepassingen is er het logo met een verloopbalk.

Neem contact op met de huisstijl coördinator voor meer informatie over het gebruik van het logo, via communicatie@vechtstromen.nl.