Typografie, lettertypen


De typografie vormt een belangrijk onderdeel van de huisstijl.

Lettertypen

Eén van de elementen is het lettertype. In het logo en de diverse uitingen van waterschap Vechtstromen wordt het lettertype ‘PMN Caecilia’ toegepast.

Er zijn vier ‘gewichten’ in dit lettertype: light, regular, bold en heavy.

Deze kunnen normaal of cursief gebruikt worden.

PMN Caecilia Light, Light Italic, Caecilia Regular, Regular Italic, PMN Caecilia Bold, Bold Italic, Caecilia Heavy en Heavy Italic.

Drukwerktoepassingen

Voor communicatiemiddelen in de gedrukte vorm gebruiken wij het volgende:

Koppen

In PMN Caecilia bold / italic en heavy / italicIntro’s in PMN Caecilia bold / italicPlatte

Tekst

In Myriad Pro regular, bij voorkeur: corpsgrootte 11 pt bij interlinie 15

Digitale toepassingen

Het lettertype voor digitale toepassingen zoals e-mail en kantoorautomatisering (ms office) is:

Koppen

Lucida fax, demibold

Platte tekst

Systeemfont Calibri, corpsgrootte 11 pt bij interlinie13