Privacyverklaring voor sollicitanten


Op basis van de sollicitatieprocedure vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Die hebben we nodig om de sollicitatie voor een vacature in behandeling te kunnen nemen.

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de HRM medewerker die de sollicitatie behandelt en het selectiecomité van de betreffende afdeling. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt voor de sollicitatieprocedure.

Wij zorgen voor passende beveiliging van je persoonsgegevens, deze zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

De organisatie Connexys/Bullhorn verwerkt in opdracht van waterschap Vechtstromen de binnenkomende sollicitaties. Zij zorgen ervoor dat jouw sollicitatie wordt bewaard en bij ons binnenkomt.

Word je aangenomen? Dan geven we jouw gegevens door aan onze personeelsadministratie. Dit doen we om de arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen. Voor het kunnen raadplegen van je loopbaan ontwikkeling worden je (sollicitatie) gegevens toegevoegd in het personeelsdossier.

Word je niet aangenomen? De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dit betekent dat jouw gegevens, conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens, 28 dagen nadat de procedure is afgerond, worden geanonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens niet meer te herleiden zijn naar een persoon.

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou verwerken in te zien. Als ze onjuist zijn, moeten wij ze corrigeren. Je mag ons ook op elk moment vragen jouw gegevens te verwijderen. In dat geval stopt jouw sollicitatieprocedure. Een verzoek om inzage, correctie of verwijdering kun je versturen door middel van het contactformulier.

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Vechtstromen, Teamleider Organisatie & HRM.

Op naleving van de privacyregelgeving wordt toegezien door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het waterschap. Bij vragen over privacy kan je contact opnemen met de FG door het contactformulier.

Ben je niet tevreden met onze antwoorden op jouw privacy vragen? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.