Watervriendelijke tuinles


Watervriendelijke tuinles

In deze les gaan leerlingen aan de hand van het onderzoekend leren principe aan de slag met de onderwerpen waterveiligheid en klimaat.

En het allerleukste: leerlingen gaan zelf een watervriendelijke tuin ontwerpen! Hoe stroomt het water het beste weg? En waar plaats je tegels en waar plaats je planten?
De leerlingen maken een schets over hoe hun eigen tuin er het beste uit gaat zien. Dan gaan ze aan de slag met het aanleggen van hun eigen tuin door de aangeleverde spullen.

De thema’s die binnen deze les behandeld worden:

Schoon, voldoende en veilig water.
Klimaat(verandering) en duurzaamheid.


De les start bij voorkeur om 8.30 uur en duurt ongeveer 2 uur.