Varen op de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens


Actuele informatie over onze sluizen in de Vecht

De sluizen bij Junne, Hardenberg, Mariënberg en De Haandrik zijn geopend.

Het Overijsselse Vechtdal is een prachtig gebied om te varen. Bezoek de natuur met rust en respect, om planten en dieren, bijvoorbeeld broedende vogels in de oevers, niet te verstoren. En hou rekening met andere recreanten en grondeigenaren langs de Vecht.

 • Vaarseizoen van 1 april tot 1 oktober, tussen zonsopgang en zonsondergang
 • Maximum snelheid voor alle vaartuigen (incl. speedboten): 9 km/uur
 • Maximale diepgang: 0,50 meter
 • Aan vaartuigen worden de volgende eisen gesteld:
  • de maximaal toegestane lengte is 12,50 meter;
  • de maximale toegestane breedte is 2,75 meter;
 • Men mag varen tussen zonsopkomst en zonsondergang
 • Gemotoriseerde watersport (zoals jetski's, waterskiën en flyboarden) niet toegestaan
 • Laagste brug: 1,98 meter (Voorstraatbrug Hardenberg)
 • Aanleggen en oevers betreden alleen op plekken waar dat is toegestaan. Maak hiervoor uitsluitend gebruik van de aanwezige aanlegsteigers
 • Boothellingen:
  • Passantenhaven Ommen, Varsenerdijk 1, Ommen
  • Nabij sluis Hardenberg, Vechtstraat 8, Hardenberg

Vechtstromen beheert de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens. Voor meer informatie over varen op de Vecht tussen Zwolle en Ommen kunt u terecht bij waterschap Drents Overijsselse Delta.

Sluizen in de Vecht

Er zijn 4 sluizen in de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens: Junne, Mariënberg, Hardenberg en De Haandrik. De sluizen zijn in het vaarseizoen geopend tussen 9.00 en 17.00 uur. Er zijn sluiswachters aanwezig die helpen bij het schutten van uw boot.

Bediening van de sluizen

Alle sluizen zijn ingericht voor boten met een beperkte diepgang.

De sluiswachters bedienen de sluis op het moment dat een boot de sluis passeert.

Sluizen Junne en Mariënberg zijn zelfstandig te bedienen, maar 7 dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur zijn medewerkers ter plaatse aanwezig om uitleg te geven of vragen te beantwoorden.

Sluizen De Koppel en De Haandrik worden in het vaarseizoen tussen 09.00 en 17.00 uur bediend door sluiswachters.

Afmetingen van de sluizen in de Vecht
 • De Haandrik: 36,50 * 8,00 m (lengte * breedte)
 • De Koppel in Hardenberg: 16,50 * 3,60 m (lengte* breedte)
 • Mariënberg / Diffelen: 18,00 * 4,00 m (lengte * breedte)
 • Junne: 18,00 * 4,00 m (lengte * breedte)
 • Vilsteren (WDOD): 35,00 * 5,00 m (lengte * breedte)
 • Vechterweerd (WDOD): 35,00 * 5,85 m (lengte * breedte)
Met een Kano door de sluizen

U kunt met een kano door de sluizen. Mocht u deze liever mijden, dan zijn er bij de sluizen voorzieningen om uw kano uit het water te tillen, zodat u om de sluis kunt wandelen. Mocht het waterpeil in de Vecht erg laag zijn, dan kan de sluiswachter u verzoeken om gebruik te maken van deze voorzieningen, dan hoeft de sluis niet geschut te worden en beperken we het waterverlies.

Veiligheid gaat voor op de Vecht

Meld misstanden

Mocht u tijdens uw bezoek aan of op de Vecht misstanden constateren (te hard varen, verkeerd aanleggen, geluidoverlast, vervuiling/afval/rommel), dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk (24/7) te melden via het algemene nummer van het waterschap 088-220 33 33.

Door uw directe melding zijn we in staat snel actie te ondernemen, dank daarvoor!

Wij houden toezicht op een deel van de Vecht, zodat iedereen op een veilige manier van de Vecht kan genieten. Hoe we dat doen ziet u in dit filmpje.

Bruggen

De doorvaarthoogtes van alle bruggen kunt u hieronder vinden. Dit zijn steeds de brughoogten ten opzichte van het streefpeil in het betreffende deel van de Vecht. Het streefpeil is het waterpeil dat we nastreven, maar het werkelijke waterpeil zal hier vaak iets van afwijken. In perioden met veel neerslag en een hoger waterpeil kan de doorvaarthoogte minder zijn. In droge tijden is het waterpeil lager en kan de doorvaarthoogte juist groter worden.

 • Spoor- en verkeersbrug (De Haandrik): 2,65m
 • Brug Ane (Hardenberg): 2,90m
 • Alexanderbrug (Hardenberg): 2,80m
 • Amaliabrug (Hardenberg): 2,80m
 • Voorstraatbrug (Hardenberg): 1,98m (laagste brug)
 • Prins Bernardbrug (Hardenberg): 2,60m
 • Fietsbrug sluis Hardenberg: 2,55m
 • Asjeskampbrug (Hardenberg): 4,50m
 • Brug Rheezerweg (Diffelen): 4,25m
 • Brug N36 (Mariënberg): 4,35m
 • Brug Junnerweg (Junne): 4,00m
 • Brug over sluis (Junne): 3,50m
 • Hessel Mulertbrug (Ommen): 3,25m
 • Brug N48 (Vilsteren): 4,85m
 • Brug Dalfsen (Vechterweerd): handbediend
 • Brug Berkum (Vechterweerd): 5,10m

De vaarbewaarkaart

U kunt de Vaarbewaarkaart downloaden met alle basisregels over varen op de Nederlandse vaarwegen.