Maand van de geschiedenis - Gemaal Willem Snel

Gepubliceerd op 28 oktober 2021

Tijdens de maand van de geschiedenis (oktober) nemen elke week twee van onze collega's je mee in delen van de historie van ons waterschap. In het laatste verhaal van deze reeks vertelt Michael Dekker over Gemaal Willem Snel.

De krant van 10 september 1965 kopt: “Willem Snel gemaal in werking gesteld”. Met daaronder: “Waterschap De Bovenvecht, eert haar voormalige secretaris door zijn naam blijvend te verbinden aan haar gemaal bij de Koningsbrug”.

Het gemaal Willem Snel is nog steeds in gebruik in Gramsbergen en draagt bij aan het woonplezier in de mooie omgeving van Gramsbergen. Het waterschap heet inmiddels geen Bovenvecht meer, maar  Waterschap Vechtstromen. Dit als gevolg van het samengaan van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel in 2014. De heer Snel zou het samenvoegen van waterschappen begrepen en gesteund hebben. Hij heeft zelf immers een belangrijke rol gehad bij het samen gaan van niet minder dan 9 waterschappen. Door zijn werkzaamheden voor de verschillende waterschappen en contacten met diverse organisaties was hij dé verbinder en een belangrijke factor om de waterschappen samen te brengen. Door het samengaan van waterschappen kreeg de heer Snel ook een steeds breder beeld over alle afwateringsmogelijkheden in het gebied. Hij begreep daardoor als geen ander dat kleine waterschappen nooit de waterbeheersing in haar geheel konden aanpakken. Hij legde ook de basis voor de samenwerking met de Duitsers, iets wat in die tijd nog best gevoelig lag. Bij waterschap De Bovenvecht, waar de heer Snel de functie van Secretaris Ontvanger vervulde, weden de projecten dan ook steeds omvangrijker. Zoals bijvoorbeeld de bedijking van de Vecht. De opening van het gemaal dat later zijn naam zou dragen was een sluitstuk van vele verbeteringen in het watersysteem in Noord Overijssel. Helaas heeft hij dit zelf niet meer mee mogen maken.

Tijdens de toespraken in 1965 bij de opening van het gemaal Willem Snel, door onder andere de burgemeesters van Hardenberg en Gramsbergen, werd dan ook overduidelijk wat een enorme hoeveelheid werk de heer Snel had verzet en hoe hij in verbinding stond met alle partijen in zijn omgeving. De heer Snel pakte door, nam besluiten en was goed op de hoogte van alles wat er speelde. Naast de vele werkzaamheden voor het waterschap was de heer Snel ook actief met ruilverkaveling door het secretariaat te voeren in drie commissies, had de familie een boekhandel en werd er ook nog tijd gevonden om in Hardenberg tentoonstellingen en evenementen te organiseren. Willem Snel werd omschreven als de motorische kracht van 600 jaar Hardenberg. Een man in het middelpunt van de gemeenschap.

Op 7 augustus 1964 overleed de heer Snel, op 57 jarige leeftijd. Op het kantoor van Waterschap De Bovenvecht was de heer Snel onwel geworden en naar huis gegaan, waar hij al snel overleed.

De heer Snel heeft veel betekend voor het waterbeheer in Noord Oost Overijssel en heeft daarnaast een onvergetelijke indruk achter gelaten in zijn omgeving, bij zijn familie, vrienden en kennissen.

Bij de opening van het gemaal in 1965 was de naam van Willem Snel prominent zichtbaar. Zo rond het jaar 2000 werden de letters echter van het gemaal verwijderd in verband met onderhoud aan het gemaal.

Het gemaal ziet er niet meer exact zo uit als op het moment van opening. De tijd gaat verder, verbeteringen en onderhoud blijven nodig. In 1998 waren er in dit gebied bijvoorbeeld grote problemen met de afvoercapaciteit als gevolg van extreem hoogwater. In de jaren daarna zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd zoals capaciteitsuitbreiding en een volledige vernieuwing van de elektrische installatie. Wat bleef en wat ook zal blijven is de naam: Willem Snel.

Zijn familie, een neef, benaderde het waterschap in 2018 met de vraag of de letters die er voor onderhoud aan het gemaal afgehaald waren, wellicht teruggeplaatst zouden worden. Samen hebben we er werk van gemaakt om de naam Willem Snel terug te brengen op het gemaal. Zichtbaar voor iedereen die het gemaal passeert.

De naam Willem Snel staat tegenwoordig symbool voor iedereen die zich actief inzet voor een leefbare omgeving en het leveren van maatschappelijke meerwaarde. Willem Snel is daarin nog steeds een voorbeeld voor anderen.  Het waterschap houdt zich dan ook graag aan de belofte die is gedaan in 1965. Het gemaal draagt de naam Willem Snel nog steeds met trots. Op 8 oktober 2018 werden de nieuwe letters van de naam Willem Snel onthuld door onze watergraaf Stefan Kuks én de familie van Willem Snel.


De officiële opening op 3 september 1965.

Opening op 3 september 1965 met familie en genodigden.

Onthulling na herplaatsing letters op 8 oktober 2018.